Pomoc! Hledám zaměstnance. Zn. Profesionály ve službách.

S nárůstem nových hotelů, restaurací a wellness zařízení stoupá poptávka pro kvalifikovaných zaměstnancích. Všichni o ně usilují, snaží se jim nabídnout lepší podmínky, příjemnější pracovní prostředí, lákavé benefity… a bůh ví co ještě. Málo menších provozoven si může dovolit zaměstnat profesionálního náboráře.


A tak se do hledání zapojují známí, mnohdy i sami zaměstnanci, využívá se inzerce, pracovní portály, Úřady práce. I přes tuto snahu často zeje pracovní místo smutnou prázdnotou a provoz se lepí jak se dá. Místní pracovní trh se tváří vyčerpaně, malá města a vesnice se vylidňují. A provozovatelům se dennodenně jako bumerang vrací otázka: Kde brát, když je kvalifikovaných lidí na trhu málo a ti nejšikovnější už práci mají nebo pracují v zahraničí?

Jednou z cest, jak reagovat na situaci na trhu, je práce s talenty a výchova vlastních profesionálů!

 Zkuste vsadit na mladé lidi a absolventy učilišť a hotelových škol. Pokud jim praxe u Vás dá dobrý základ do profesního života a umožníte jim se rozvíjet pod vedením zkušenějšího kolegy, je velká pravděpodobnost, že u Vás zůstanou i po skončení školy a Vaše investice do nich se Vám tak bohatě vyplatí.  A co dělat, když zkušenější kolegové chybí? Nebo je máte, ale nejsou zvyklí učit druhé? Najděte si kvalitního externího člověka z branže. Na trhu existuje mnoho lektorů/konzultantů, kteří Vám mohou pomoci vychovat profesionály ve všech odvětvích Vašeho provozu (od recepce, kuchyni, wellness) a zároveň pomohou i Vašim zkušenějším zaměstnancům stát se mentory.  

Jak ale vybrat toho správného konzultanta, který mi pomůže?

Na toto téma jsme oslovili spoluzakladatelku Institutu pro rozvoj služeb & wellness Mgr. Gabrielu Bajerovou Zezulovou, která se více než 8 let profesně zabývá vzděláváním zaměstnanců v oblasti měkkých dovedností a rozvojem kvality českých služeb. Své zkušenosti sbírala mimo jiné i ve známém rakouském řetězci Vienna International Hotels & Resorts. Dnes jsou jejími klienty převážně 4 a 5* hotely, penziony a wellness centra po celé republice. V okruhu jejích nejčastějších spolupracovníků jsou odborníci z oblasti wellness, i gastronomie.

Paní Bajerová, když si představím, že vedu malý nebo střední provoz, jak a kde takového konzultanta najdu?

Určitě bych dala na doporučení a zajímala se o prokazatelné výsledky v podobném typu provozu jako je ten váš. Je důležité najít si někoho, komu se nebudete obávat svěřit interní informace. Pokud bude Váš pohled na svět ladit s jeho stylem práce a on bude zapálený pro Váš business, bude to ku prospěchu oběma. Správný konzultant by Vám měl umět říct i nepříjemné věci. Měl by Vám umět zprostředkovat jiný pohled, hledat s Vámi řešení, ale nevymýšlet nic za Vás a hlavně Vám nevnucovat univerzální řešení, jenom proto, že u Vaší konkurence fungovalo. Přeci jenom, podnik musí stále držet Vaši tvář a mít Váš otisk.

Co je nejčastějším požadavkem majitelů malých a středních podniků?

 Požadavků je mnoho. Za mnou osobně nejčastěji přicházejí ve chvíli, kdy se jim hromadí špatné komentáře od hostů, provozovna začíná stagnovat nebo se jim nedaří nabrat nové kvalitní zaměstnance.

Jak jim pomáháte najít nové zaměstnance?

Zaměřím se na personální marketing. Zajímá mě, jaké pozice a koho vlastně potřebují, co nabízejí, kde a jak hledají, jakou mají pověst jako zaměstnavatelé, zda spolupracují se školami a absolventy. Zajímá mě toho mnoho :-).

Když jsme u studentů. Není problém již v kvalitě učňovských středisek a hotelových škol?  A jejich praxích během studií?

 Záleží na každé škole a jejím přístupu. Je pravda, že služby jsou dynamickým, náročným a stále se vyvíjejícím oborem, nároky na lidi pracujích ve službách jsou vysoké. Více kvalitní praxe, na které studenti potkají zapálené lidi pro obor by jistě pomohlo. Možná i více přednášek od profesionálů, od lidí, kteří něco dokázali. Příběhy inspirují. Při své práci s dospělými jsem přišla na to, že je třeba se více věnovat kariérnímu poradenství a směřování studentů již na školách. Zkvalitnit jejich přípravu a včas podchytit jejich talent.

Proto teď s kolegy připravujeme projekt věnovaný právě studentům, posledních ročníků středních škol a učilišť v oblasti služeb, který by jim měl pomoci v jejich lepším uplatnění a budoucí kariéře. Jeho součástí budou přednášky, kariérní poradenství, instruktážní videa a sdílení zkušeností. Do projektu samozřejmě chceme zapojit i učitele a podpořit je metodickými listy a vzdělávacími kurzy.

Pokud začnu s mladými talenty pracovat, jak je vytrénovat, kam je poslat na stáž?

 Můžete zkusit oslovit spřátelené majitele provozoven, pokud víte, že se tam vaši zaměstnanci mohou přiučit kvalitě. A nebo dejte vědět nám a my Vám doporučíme někoho z naší sítě „osvícených“ mentorů a majitelů hotelů, restaurací, wellness a lázeňských zařízení. Spolupracujeme s těmi, kteří fandí kariérnímu růstu, výměně zkušeností a podporují kvalitu ve vzdělávání.

Máte na závěr nějaké doporučení?

 Investujte do svých zaměstnanců, pracujte s talenty, budujte si dobré jméno na trhu a nebojte se přizvat si ke spolupráci profesionály, kteří Vám díky hvězdnému servisu pomohou předběhnout konkurenci mílovými kroky.

Související:

PORADNA:  MAJITELŮM MALÝCH A STŘEDNÍCH HOTELŮ, WELLNESS A PENZIONŮ:

Srdcem Vašeho podnikání jsou schopní zaměstnanci. Máte je ?

PORADNA:  ABSOLVENTŮM OBORŮ Z OBLASTI SLUŽEB, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU:

Hledáte práci ve službách, která odpovídá Vašim představám a kvalifikaci?

Kariéra v hotelnictví, gastronomii a wellness.

www.irsw.cz ,  E-mail: irsw.czech@gmail.com