Jako jeden muž aneb Příručka pro nové zaměstnance vážně i nevážně (3. díl)

Naloděn a s tím, kde se ocitl seznámen? Pak nastal ten správný čas poskočit v příručce dál - na řadu přichází praktické informace nutné k dobrému a bezpečnému fungování lodi, týmu a zaměstnance samotného.


Jaké konkrétně?

 • Představení jednotlivých oddělení a organizační struktura (nezapomeňte na konkrétní jména, případně i fotky – i zde se můžete uplatnit Vaše nápaditost).
 • Pravidla lodního pracoviště (docházka, lékařská péče, absence, přestávky v práci, stravování, oblečení, ochranné pomůcky, BOZP).
 • Popis pracovního místa (náplň práce).
 • Organizační řád, kodex chování.
 • Interní směrnice - na využívání internetu, služebního telefonu apod.
 • Aktuální telefonní a mailový seznam.
 • Klíčové dokumenty nováčkova oddělení.
 • Informace o průběhu zaškolování a o zhodnocení zkušební doby.
 • Kurzy, firemní akce, benefity, pravidla odměňování a motivační systém, kariérní a rozvojové možnosti.

 

Do této části můžete dát dle vlastního uvážení všechny informace, které nováčkovi pomohou:

 • nepřipadat si sám a ztracený,
 • neutopit se ve vlastních povinnostech,
 • rychle se zorientovat v činnostech potřebných k zajištění klidné plavby,
 • netápat a nehledat kormidlo s kormidelníkem v podpalubí,
 • ujasnit si kdo je za co zodpovědný,
 • včas najít záchranné čluny a vědět jak je použít,
 • naučit se rychle rozvinout nebo srolovat plachty,
 • zvládnout strach z velkých vln i mořskou nemoc,
 • neříkat každému námořníkovi „hej ty“, protože si nepamatuje, jak se kdo jmenuje a do kterého oddělení patří. 

 

Dobře vytvořená zaměstnanecká příručka Vám zároveň zaručí, že každý na začátku dostane stejné informace, osvojí si srovnatelný standard kvality práce a na nic se v zápalu zaučování nezapomene.

Na její poslední straně může být umístěn motivační citát, heslo podporující týmovou práci či jinou důležitou hodnotu nebo prázdný obrys hlavy, který je od nynějška rezervován pro Vašeho nového námořníka.

Autor: Gabriela Zezulová