Wellness program "Zdravá firma"

Program prevence "ZDRAVÍ NA PRACOVIŠTI"

 

Popis programu:

 

Program prevence Zdraví na pracovišti nabízí celostní wellness workshopy pro moderní zaměstnavatele a zaměstnance, kteří vnímají potřebu aktivně se starat o zdraví a wellness - ať už firmy jako celku nebo každého jednotlivce.

Tento unikátní projekt nabízí nástroje, jak vytvořit inspirující pracovní prostředí, zvýšit efektivitu práce, zabránit přetížení ze stresu a celkově vést zaměstnance k aktivní péči o zdraví a zlepšení kvality pracovního i osobního života.

 

Dnešní doba od nás vyžaduje neustále vyšší výkony, pracovní nároky se stupňují, vše se děje rychleji. Žijeme mnohonásobně hektičtěji než před několika lety. Náš každodenní pracovní i osobní život s sebou přináší mnoho negativních aspektů - jak fyzických, tak mentálních a duševních.

Nelze se divit, že přibývá manažerů, vedoucích pracovníků i zaměstnanců v různých oblastech se symptomy stresu, únavy a celkového vyčerpání.

Stres nelze zaměňovat za psychické problémy - stres postihuje nejen psychiku, ale také tělo. Každá stresová situace, a je jedno, zda-li trvá krátce nebo dlouhodobě, rozhodujícím způsobem ovlivňuje náš metabolismus a naše tělesné pochody. Existuje jasná korelace mezi fyzickým stavem, psychickou aktivitou a kvalitou životního stylu.

 

Cílové skupiny programu:

 

 • Administrativní pracovníci a všichni lidé pracující v kancelářích.
 • Management všech úrovní.
 • Zaměstnanci aktivně pracující s klienty.
 • Všichni, jež jsou vystaveni dlouhodobým stresovým faktorům a situacím.

 

 

Hlavní cíle:

 

 • Stress management - zvládání změn a stresových situací. Redukce stresu na pracovišti.
 • Prevence syndromu vyhoření. Prevence únavy, bolestí pohybového aparátu.
 • Prevence civilizačních nemocí.
 • Podporovat dlouhodobé zdraví jednotlivce, firmy, společnosti.
 • Implementace zdravých návyků a principů prevence do každodenního pracovního i osobního života.
 • Péče o zaměstnance a jejich smysluplná motivace.
 • Edukace wellness - zdravý životní styl v jeho holistickém pojetí. Aktivní přístup ke svému zdraví. Motivace k přijetí osobní zodpovědnosti - dlouhodobá změna a překonání starých návyků.
 • Spokojený zaměstnanec. Zlepšení kvality života a osobností rozvoj.
 • Celkové zlepšení klimatu na pracovišti.

 

Hlavní výhody programu pro zaměstnavatele:

 

 • Aktivní podpora zdraví na pracovišti, zdravotní prevence.
 • Snížení frekvence a délka absencí z důvodu psychosomatických onemocnění.
 • Zvýšení pracovní výkonnosti.
 • Efektivní nástroj pro zvládání stresu a umění se soustředit.
 • Podpora týmového ducha a interakce mezi zaměstnanci - společný zájem, který rozvíjíme.
 • Zlepšení atmosféry na pracovišti a rozvoj firemní kultury.
 • Nabídka atraktivního nefinančního benefitu.

Realizace programu:

 

 • Program probíhá přímo u vás na pracovišti. (případně dle dohody) .
 • V součinnosti s Vámi vybereme vhodné prostory a přizpůsobíme je tomuto účelu - zajistíme vše nezbytné pro samotnou realizaci.
 • Realizace proběhne v předem dohodnutých termínech dle časového harmonogramu, který vypracujeme dle Vaší individuální poptávky

Nástroje programu:

 

Zdraví na pracovišti má terapeutické i preventivní zaměření - je inspirováno celostními léčebnými systémy, pohlíží tedy na zdraví jako harmonii těla, psychiky i duševního nastavení. Individuální zaměření dle předchozí diagnostiky umožňuje přesné zacílení na jednotlivé oblasti zdraví, jejich aktivní podporu a celkovou harmonizaci.

Zaměřujeme se na 3 hlavní oblasti péče:

 

 1. 1.                  Office yoga /  - cvičení a relaxace na pracovišti, tělesná a duševní hygiena na pracovišti.
 2. 2.                  Workshopy zdraví -  prevence a edukace, návyky zdraví v každodenním životě, dechová cvičení.
 3. 3.                  Wellness koučink -  cesta ke zdravíIndividuální / menší skupinky -  konzultace s terapií.

 

 Nabídka workshopů v rámci programu Zdravá firma

 

Zdraví a nemoc z pohledu východní (celostní) medicíny.

Jak neonemocnět a udržet si zdraví, radost a vitalitu. Zdraví jako dymanická rovnováha. Co nám tělo říká aneb jak okamžitě poznat problém a reagovat na něj. Psychické příčiny nemocí - tělo a mysl jako spojené nádoby. Zásady zdravého životního stylu a opatření k zajištění harmonického zdraví. Vizualizacemi a afirmacemi ke zdraví.

Pět prvků/čtyři elementy.

Teorie pěti prvků a její aplikace do praktických oblastí každodenního života. Pět hlavních oblastí profesního i osobního života. Jak udržovat rovnováhu v životě a sladit aktivity do harmonického celku. Vyrovnání energie těla a mysli.

Orgánové hodiny a biologické rytmy.

Jak být v souladu s okolím, přírodou a sebou samým. Nastavení efektivního režimu dne - jak dělat věci ve správnou dobu.

Životospráva a zásady správné výživy dle celostní medicíny.

Životospráva dle ročního období a individuální konstituce jednotlivce. Jak se správně vyživit a cíleně ovlivňovat tělesné i duševní pocity. Tepelné působení potravin. Největší omyly a stereotypy ve stravování a dietetice. Moudrost našich předků.

Detoxikace těla i mysli.

Očistné techniky pro tělo i mysl. Digitální detox. Jak si udělat prostor v hlavě a podpořit kreativitu. Detoxikační dýchání. Jak zvýšit imunitu a povzbudit zdravé tělesné pochody.

Meditace kdekoliv a kdekoliv.

Jak se mentálně osvěžit, zbavit napětí a uklidnit mysl. Meditace všímavosti v každodenním životě, uvědomování si přítomného okamžiku. Zásady duševní hygieny. Jak rychle obnovit síly a zbavit se příznaků napětí a neklidu. Jednoduché relaxace a meditace pro každou příležitost.

Živý dech.

Pozornost a koncentrace. Jak zlepšit svoji koncentraci a udržet pozornost. Jak se plně soustředit, ale také vypnout při každodenních činnostech. Jak lépe zvládat stresové situace.

Feng-shuej v kanceláři.

Jak si vyladit pracovní prostor tak, aby podporoval naše záměry a cíle. Feng-shuej a zdraví - prostor kolem nás a v nás. Jak podpořit zdraví a spokojenost pomocí feng-shuej.

 

Konkrétní nabídka bude sestavena na základně Vašeho přesnějšího zadání a osobní konzultace.  :-)